การพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

            อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คือ การก่ออาชญากรรมซึ่งกระทำโดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ซึ่งอาชญากรรมที่ว่านี้ มีความหมายตั้งแต่เรื่องที่ง่ายๆ เช่น การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายไปจนถึงการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เพื่อการขโมยเงินจากบัญชีออนไลน์ของผู้อื่น โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั้นจะควบรวมหมายถึงการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือไม่เกี่ยวกับทรัพย์ก็ได้ เช่น การสร้างไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือนำข้อมูลทางธุรกิจของผู้อื่นมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น ในบางกรณีนั้นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ยังหมายความรวมไปถึงการขโมยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น การลักลอบดักรับหรือสอดส่องการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนอีกด้วย

ลักษณะของการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์จากความหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ข้างต้น จึงอาจจำแนกลักษณะของการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้เป็น 2  ส่วนดังนี้

1.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยแท้ (Computer Crime) คือ อาชญากรรมที่มีคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์เป็นเป้าหมายโดยตรง ซึ่งการก่ออาชญากรรมในลักษณะนี้ มีการใช้วิธีการหรือเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการกระทความผิด เช่น การลักลอบเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น การทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น การขัดขวางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น หรือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นต้น

2.อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Related Crime) คือ การก่ออาชญากรรมอื่น ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดอื่น ๆ เช่น การสะกดรอยตามทางอินเทอร์เน็ต (cyberstalking) การส่งข้อความข่มขู่บุคคลอื่นทางอินเทอร์เน็ต หรือการเผยแพร่ภาพลามกอนาจารของเด็ก
(child pornography) เป็นต้น และยังหมายความรวมถึงการกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ความลับทางการค้าและการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยผิดกฎหมายอีกด้วย

จากแนวคิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อนำมาพิจารณาในส่วนของการพนันออนไลน์นั้น การพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายไทยอยู่แล้วหากใช้หลักพิจารณาขององค์กรสืบสวนอาชญากรรมแห่งชาติของสหราชอาณาจักร เนื่องจากการพนันที่ได้กระทำในสภาวะที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เป็นความผิด ดังนั้น การใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์หรืออำนวยความสะดวกในการพนันหรือการพนันออนไลน์ย่อมเป็นความผิดด้วย แม้การพนันออนไลน์จะเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย แต่ก็ไม่ถือเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในความหมายเฉพาะเนื่องจากการพนันออนไลน์มิใช่การกระทำความผิดต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ และไม่ใช่การกระทำความผิดที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือโดยมุ่งหมายที่จะกระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทว่าจัดเป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในความหมายอย่างกว้าง หรือเป็นอาชญากรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ( computer -related crime) แต่ถ้าหากพิจารณาตามการจัดประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การพนันออนไลน์ก็อาจจัดอยู่ในกรณีที่ข้อมูลที่ปรากฎในระบบคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย (content-related crime)  ได้

 

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *