You are here
Home > การพนันและเสี่ยงโชค > การพยายามโจรกรรมในโลกออนไลน์

การพยายามโจรกรรมในโลกออนไลน์

ในธุรกิจเกมพนันออนไลน์นั้นไม่เพียงแต่ฝ่ายผู้ให้บริการพนันเท่านั้นที่สามารถฉ้อโกงได้ในทางกลับกันฝ่ายผู้เล่นพนันก็สามารถหากลวิธีในการคดโกงได้เช่นกัน

โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ด้วยนั้นการพยายามโจรกรรมหรือการเจาะฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (hack) ไม่ถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจแต่อย่างใดมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ผู้เล่นพนันออนไลน์จํานวนหนึ่งพยายามที่จะเจาะฐานข้อมูลหรือโปรแกรมของ website ที่ให้บริการพนันเพื่อให้ตนนั้นได้เปรียบในการเล่นพนัน ดังนั้นผู้ให้บริการ website พนันทั้งหลายจึงยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อป้องกันการเจาะฐานข้อมูล website พนันของอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ (hacker) เหล่านี้นอกจากกลวิธีในการฉ้อโกงระหว่างผู้เล่นและผู้ให้บริการพนันแล้วยังคงมีกลวิธีในการคดโกงระหว่างผู้เล่นพนันออนไลน์ด้วยกันเองอีกด้วยซึ่งมักเกิดขึ้นในเกมพนันไพ่โป๊กเกอร์ออนไลน์กล่าวคือ ผู้เล่นพนันออนไลน์จํานวนหนึ่งจะรวมตัวกันเพื่อฉ้อโกงผู้เล่นพนันออนไลน์รายอื่นๆที่เล่นพนันในโต๊ะพนันเดียวกันโดยแสร้งว่าผู้เล่นพนันออนไลน์แต่ละคนนั้นไม่รู้จักกันซึ่งก็ยากแก่การตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้เพราะผู้เล่นพนันออนไลน์แต่ละรายนั้นใช้บริการพนันผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์กันคนละเครื่อง

ปัญหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลก็คือ “การฟอกเงิน” พฤติกรรมการฟอกเงินนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งฝ่ายของผู้เล่นและผู้ให้บริการเกมพนันออนไลน์

แม้ไม่มีข้อมูลชัดเจนที่สามารถบ่งบอกถึงความรุนแรงของปัญหานี้ แต่ข้อมูลที่มีอยู่ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า พฤติกรรมการฟอกเงินนั้นเกิดขึ้นจริงในธุรกิจเกมพนันออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กฎหมายควบคุมเกมพนันออนไลน์นั้นมีความหละหลวม

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือ แหล่งชุมนุมของผู้ถูกห้ามเล่นพนัน

เกมพนันออนไลน์ก็เหมือนเกมพนันประเภทอื่นทั่วไปที่ต้องถูกควบคุมให้ไม่สามารถบริการพนันได้ในทุกกลุ่มบุคคลในสังคมหากแต่สามารถให้บริการพนันได้เฉพาะกลุ่มบุคคลที่กฎหมายเห็นสมควร เช่น กลุ่มบุคคลที่มีอายุเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประเทศที่อนุญาตให้การเล่นพนันเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย มักจะกําหนดอายุของบุคคลที่สามารถเข้าสู่กิจกรรมการพนันได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  ปัญหาเรื่องของการเล่นพนันในกลุ่มบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเฉพาะเล่นเกมพนันออนไลน์นั้นเกิดขึ้นในหลายประเทศ อาทิเช่นในปี ค.ศ. 2006 ร้อยละ 50 ของนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาทางตอนเหนือของอเมริกา ยอมรับว่าเคยเล่นพนันออนไลน์โดยเล่นพนันผ่านในส่วนที่ให้ทดลองเล่น (free play) ในขณะที่การสํารวจในปีเดียวกัน ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดาพบว่า ร้อยละ 6 ของนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15-17 ปีในแคว้น Nova Scotia มีประสบการณ์ในการเล่นเกมพนันไพ่โป๊กเกอร์ออนไลน์ และร้อยละ 9 ของนักเรียนในแคว้น Quebec เคยเล่นเกมพนันออนไลน์

ใส่ความเห็น

Top